Batık Tırnak Tedavisi

Anasayfa / Batık Tırnak Tedavisi

Tırnak Batmasında Uygulanan Tedavi/Bakım Yöntemleri Nelerdir?

1. Tırnak Teli (Omega-3To)

Tedavi için öncelikle tercih edilmesi gereken yöntem tırnak teli (ortoniksi) uygulaması yöntemidir. Bu podolojik yöntem, cerrahi bir girişim değildir. Batık olan tırnak ile yumuşak dokunun birbirinden ayrılması prensibi ile uygulanmaktadır. Bu uygulama sayesinde tırnak adeta askıya alınmakta ve kişi ayakta olduğu müddetçe devam eden travma sona ermektedir.
Bu sayede travmatize olmuş doku kendisini yenileme-onarma imkanı bulmaktadır. Anında rahatlama sağlar, işlem sonrasında kişi günlük yaşantısına devam edebilir. Uygulaması kolay ve ağrısız bir işlemdir. Aylık periyotlarla tel değişimi yapılarak tırnağa yeniden pozisyon verilir.

2. Tırnak Bant Sistemleri

Tırnak batmalarında uygulanan yöntemlerden birisi de bant sistemleridir

Bu uygulama daha çok tel takma işlemenin yapılamadığı veya uygun olmadığı (enfeksiyon, veya tırnak plağının ince ve küçük olması vb) durumlarda podoloğun değerlendirmesi neticesinde tercih edeceği bir yöntemdir. Avantajı, uygulamasının zahmetsiz ve etkili olmasıdır ancak tel kadar güçlü şekilde tırnağı askıya almaz. Dezavantajı ise uygulama sürecinde uygulanan bandın tele göre daha kolay düşmesi ihtimali vardır.

3. Cerrahi Girişim (Tırnak Yatağı Revizyonu/ Kısmî veya Total Matrisektomi)

Bu uygulama için ortopedi uzmanı veya plastik cerrahi uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Nadiren de olsa tırnak teli uygulamasının veya diğer yöntemlerin netice sağlamadığı ekstrem durumlarda cerrahi girişim seçenek olarak uygulanmaktadır. Tırnak yatağı revizyonu/Tırnak eksizyonu olarak isimlendirilen bu girişim ile tırnağın büyümesini ve devamlılığını sağlayan kısım olan matriks, koter ile yakılır veya asidik bir çözelti olan fenol değdirilir, bu sayede ilgili batık tırnak bölgesinin kökünden bir daha çıkmaması sağlanır. Bu durumda matrikste yapılan kalıcı küçültme neticesinde;

* Tırnak plağında kalıcı olarak yaklaşık 1/3 oranında enine küçülme olacağı ve estetik kayıp yaşanacağı,
* 10-20 gün arası istirahat edilmesi gerektiği, nüksetme/yenileme ihtimalinin bulunduğu,
* İş gücü kaybı ve de hayat konforunda azalma yaşanacağı unutulmamalıdır.

İşlem Detayları

Diyabet ve Tırnak Batması

Son olarak hatırlatmakta fayda gördüğümüz bir diğer husus da diyabetli bireylerin ayak sağlığı konusunda çok daha fazla özen göstermeleridir. Diyabetli bireyler, ayak ve tırnak bakımlarını aksatmamalı, tırnak kesimlerine özen göstermelidir. Bu konuyu biraz açacak olursak;

  • Diyabetli bireyler ayak bakımı için düzenli olarak bir podologdan destek almalı,
  • Ayak tırnağı düz ve derin olmayacak şekilde kesilmeli,
  • Köşeler törpülenmeli, yan parmakları tahrip etmemeli,
  • Dar burunlu ve topuklu ayakkabı kullanmamalı,
  • Tırnak batması gibi olgularda vakit kaybetmeden bir podolog yardımına başvurmaları gerekmektedir.Uzun süre yüksek şekere maruz kalmış dokularda vaskülopati (damar problemleri), nöropati (duysal/motor/otonom sinir dokusu harabiyeti) gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu sebeple en çok travmaya açık olan bölgelerin başında olan ayaklarımızda gelişen herhangi bir kanama odağı (nasır, tırnak batması, ciltte çatlak vb) nöropati sebebi ile farkedilmeyerek zaman içinde ciddi sağlık problemleri oluşturabilmektedir. Düzenli bakım/kontrol sağlanmadığı takdirde preülseratif bir süreç başlayabilmekte sonrasında gangren ve de sonunda amputasyon (uzuv kaybı) yaşanabilmektedir.Bu sebeple diyabetlilerin günlük olarak ayak kontrollerini yapması ve ihtiyaç durumuna göre en az yılda bir defa podolog kontrolüne gitmeleri, burada alt ekstremitede nörolojik, vasküler ve biyomekanik muayenelerini olmaları gerekmektedir.

Batık Tırnak Tedavisi Uygulama Adımları

Tırnak Teli (Omega-3To) Uygulaması

a. Ön Değerlendirme: Hastanın tırnak durumu değerlendirilir ve uygunluk kontrolü yapılır.

b. Tırnak Telinin Yerleştirilmesi: Batık tırnağı olan tırnak üzerine tel yerleştirilir ve tırnak adeta askıya alınır.

c. Tel Değişimi: Aylık periyotlarla tırnak telinin değişimi yapılır ve tırnağa yeniden pozisyon verilir.

Tırnak Bant Sistemleri Uygulaması

a. Ön Değerlendirme: Hastanın tırnak durumu değerlendirilir ve uygunluk kontrolü yapılır.

b. Bantın Yerleştirilmesi: Batık tırnağı olan tırnak üzerine özel bant sistemi uygulanır.

c. Takip: Bantın düşme ihtimaline karşı düzenli takip ve gerekirse yeniden uygulama yapılır.

Cerrahi Girişim (Tırnak Yatağı Revizyonu/Kısmî veya Total Matrisektomi)

a. Uzman Muayenesi: Batık tırnak durumu cerrahi değerlendirme için ortopedi uzmanı veya plastik cerrahi uzmanına başvurulur.

b. Cerrahi Girişim: Tırnak yatağının revizyonu veya kısmi/total matrisektomi gerçekleştirilir.

c. İyileşme ve Takip: Cerrahi sonrası hastanın iyileşme süreci takip edilir ve gerekirse doktor tarafından takip kontrolleri yapılır.

Görüntüler

Uygulama Videosu

Sıkça Sorulan Sorular

Batık tırnak, tırnak kenarının cilt altına doğru büyümesi durumudur. Dar ayakkabılar, yanlış tırnak kesimi, tırnak yatağındaki anatomik düzensizlikler veya genetik faktörler gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.

Batık tırnak tedavisi, tedavi yöntemine ve hastanın ağrı eşiğine göre farklılık gösterebilir. Tırnak teli veya bant uygulamaları genellikle minimal ağrı ile yapılırken, cerrahi girişimlerde lokal anestezi kullanılır ve rahatsızlık hissi azaltılır.

Tırnak teli uygulaması genellikle aylık periyotlarla değiştirilir ve tırnağın pozisyonu yeniden düzeltilir. Tel, uzman tarafından çıkartılır ve yeni bir tırnak telinin yerleştirilmesi yapılır.

Batık tırnak tedavisi genellikle kalıcı sonuçlar sağlar, ancak tamamen nüksetme ihtimali bulunabilir. Bu nedenle, tırnak bakımına dikkat etmek ve uygun ayakkabı giymeye özen göstermek önemlidir.

Cerrahi girişim sonrasında istirahat edilmesi ve doktorun önerdiği bakım talimatlarına uyulması önemlidir. İyileşme süreci, tırnak yatağı revizyonunda tırnak plağının kalıcı olarak küçülmesi nedeniyle estetik bir değişiklik içerebilir. Hastanın iş gücü kaybı ve günlük yaşantısında kısıtlamalar olabilir. Cerrahi sonrası kontroller ve doktorun talimatlarına uymak tedavinin başarısını etkiler.