Toxin-Nasenästhetik

Home / Toxin-Nasenästhetik

Toksinle Burun Estetiği Uygulaması

Toksinle burun estetiği, „depressor septi nasi“ kasının hiperaktivitesi nedeniyle oluşan burun ucu yaşlanması veya estetik problemi için etkili bir tedavi seçeneğidir. Bu yöntem, burun ucunun aşağıya kıvrılmasını ve „cadı yada şeytan burnu“ olarak adlandırılan görünümü düzeltmeye yardımcı olur.

Toksin (botulinum toxin) enjeksiyonları, „depressor septi nasi“ kasının aktivitesini azaltarak burun ucundaki aşağı doğru çekme etkisini engeller. Bu şekilde burun ucunun daha yukarıda kalmasını sağlar ve gülme sırasında oluşan olumsuz görüntüyü düzeltir.

Toksinle burun estetiği uygulaması, hızlı ve nispeten acısız bir işlemdir. Lokal anestezi kremi kullanılarak uygulama bölgesi uyuşturulur ve ince uçlu enjektörlerle toksin enjeksiyonu gerçekleştirilir. İşlem genellikle 15-30 dakika sürer ve hastalar hemen sonrasında günlük aktivitelerine dönebilirler.

Toksinle burun estetiği, cerrahi işlem gerektirmeyen güvenli bir yöntemdir. Ancak, bu tür estetik tedavilerin mutlaka deneyimli bir estetik uzmanı tarafından yapılması önemlidir. Uygun dozda ve doğru noktalara yapılan enjeksiyonlarla istenilen estetik sonuçlar elde edilebilir. Tedavi etkinliği genellikle 4-6 ay arasında sürer, bu nedenle düzenli aralıklarla tekrarlanması önerilir. Toksinle burun estetiği, burun ucu yaşlanması ve estetik problemleri için etkili ve güvenli bir seçenektir.

İşlem Detayları

Burun Ucunun Kaldırılmasında Botulinum Toksin Uygulaması

Burun ucu yaşlanma ile birlikte yer çekimi altında maalesef aşağıya yer değiştirmekte. Ancak bazı kişilerde „depressor septi nasi“ olarak tanımlanan burun kasının hiperaktivitesi aynı estetik probleme genç yaşlarda neden olmaktadır. Bu estetik problem normalde de görüldüğü gibi özellikle gülme sırasında daha belirgin hale gelmekte. Kişiyi daha yaşlı gösterdiği gibi, gülme sırasında burunun aşağıya kıvrılması „cadı yada şeytan burnu“ gibi tanımlamalarıda getirmektedir.

Depressor septi nasi kası

Bu kas üst çene kemiği-maxillanın üst ön kesici dişlerin fossasından ve/veya orbicularis oris kasından başlayarak yukarı uzanmakta, burun deliklerini ayıran septumun iç kısımlarında crural kıkırdağın medialinde sonlanmakta.

Bu kasın kasılması ile burun septumu/burun ucu aşağıya hareket ederken burun delikleri genişlemekte. Burun deliklerinin genişlemesinde nasalis kasının alar bölümü ve dilator naris anterior kası ile birlikte çalışmaktadır.

Bazı kişilerde gülme sırasında burun ucu düşmekte, üst dudak kısalmakta, hatta üst dişler ve diş etleri fazla görünmekte. Gülme sırasında gelişen bu durum „burun-dişeti-dudak sendromu, rhino-gingivo-labial syndrome“ olarak tanımlanamıştır.

Gülme sırasında bu dinamik hareketlenme depressor septi nasi ve levator labii superioris alaeque nasi den kaynaklanmakta. Depresor septi nasi kas hipertrofilerinde bu kasa yapılacak botulinum oksin uygulaması burun ucunun istirahat ve gülme sırasında düşmesini ortadan kaldırmaktadır.

Botulinum toksini depressor septi nasi kasının tam sonlanma noktası olan columella ya 1 noktadan uygulanmakta. Eğer bu kas çok hipertrofik ise bu nokta ile birlikte tam columellanın ortasına ikinci nir noktadan toksin uygulanır. Ancak bu uygulama sırasında toksinin bu kasla yakın komşuluğu olan orbicularis oris kasına ve levator labii superioris kasına yayılmasına izin verilmemelidir. Toksin bu kasları etkilediğinde üst dudakta uzama, üst dudak filtrumunda düzleşme, dudakların konuşma ve sıvı içimi sırasında yetersiz kapanması gibi istenmeyen yan etkiler gelişmektedir.

İyi bir burun ucu kaldırma için depresor septi nasi kası dışında her iki dilator naris kaslarınada uygulama yapılmalıdır.

Ancak burun ucunun düşmelerinde gelişme mekanizmasının çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Çünkü burun ucunu oluşturan kıkırdak yapı(alar ve aksesuar kıkırdaklar), kas yapısı(depressor septi nasi ve levator labii superioris alaeque nasi) ve komşu yapılar (piriform fossa, lateral ve alar kıkırdakların valvular mekanizması, areolar doku, burun sırtı, membranous septum vb) çok iyi değerlendirilmelidir. Statik yani mimik olmaksızın burun ucu düşmelerinde problem kıkırdak kaynaklı ise bunu botulinum toksin ile düzeltebileceğimizi düşünmek yanlıştır.

Toksin daha çok dinamik, gülme sırasında burun ucu düşmelerinde yani depressor septi nasi kasının hiperaktif ve/veya hipertrofik olduğu durumlarda etkilidir.

Toksinle Burun Estetiği Uygulama Adımları

Hastanın Değerlendirilmesi

İlk adım, hastanın burun yapısının ve istediği değişikliklerin değerlendirilmesidir. Estetik uzmanı, hastanın beklentilerini anlamak ve uygun tedavi planını oluşturmak için hastayla detaylı bir görüşme yapar.

Uygulama Bölgesinin Hazırlanması

Uygulama öncesinde, burun ucu bölgesi temizlenir ve lokal anestezi kremi uygulanarak bölge uyuşturulur. Bu, hastanın işlem sırasında rahat bir şekilde olmasını sağlar.

Toksin Enjeksiyonları

Uygulama bölgesi hazır olduğunda, ince uçlu enjektörlerle toksin (botulinum toxin) enjeksiyonları yapılır. Estetik uzmanı, „depressor septi nasi“ kasına stratejik noktalara toksin enjekte eder. Bu enjeksiyonlar, kasın aktivitesini geçici olarak azaltarak burun ucunun aşağıya kıvrılmasını önler.

Bu adımlar, toksinle burun estetiği uygulamasının temel süreçlerini içerir. Uygulama sonrasında hastalar genellikle hemen günlük yaşantılarına dönebilir ve etki genellikle 1-2 hafta içinde belirgin hale gelir. Ancak, uygulama sonrasında doktorunuzun verdiği talimatlara uymanız ve düzenli takip kontrolleri yapmanız önemlidir. Ayrıca, etkinin sürekli kalması için belirli aralıklarla uygulamanın tekrarlanması gerekebilir.

Görüntüler

Uygulama Videosu

Sıkça Sorulan Sorular

Toksinle burun estetiği uygulaması genellikle minimal düzeyde rahatsızlık hissiyle gerçekleşir. İşlem sırasında uygulanan lokal anestezi kremi sayesinde ağrı ya da acı hissi en aza indirgenir. Hastalar genellikle işlem sırasında hafif bir batma hissiyle karşılaşabilirler, ancak bu süreç kısa sürer.

Toksinle burun estetiği, geçici bir tedavidir ve etkisi genellikle 4-6 ay sürer. Bu süre sonunda kas aktivitesi kademeli olarak geri döner ve burun ucu tekrar aşağıya doğru eğilme eğilimi gösterebilir. Kalıcı sonuçlar için düzenli aralıklarla uygulamanın tekrarlanması gerekebilir.

Toksinle burun estetiği genellikle hızlı ve basit bir işlemdir. İşlem sonrasında hastalar hemen günlük yaşantılarına dönebilirler. Ancak, bazı kişilerde uygulama sonrası hafif kızarıklık ve şişlik olabilir. Bu durumlar genellikle kısa süre içinde geçer.

Toksinle burun estetiği, düşük riskli bir işlemdir ve genellikle komplikasyonlar nadirdir. Uygulamayı deneyimli ve uzman bir estetik uzmana yaptırmak önemlidir. Uygulama sırasında enjeksiyon noktaları doğru bir şekilde belirlenmeli ve hijyenik koşullara dikkat edilmelidir.

Toksinle burun estetiği, burun ucu kırışıklıklarının ve aşağıya doğru kıvrılmanın azaltılması için idealdir. Özellikle „cadı yada şeytan burnu“ olarak tanımlanan burun ucundaki aşağıya doğru kıvrılma sorununu çözmek isteyenler, toksinle burun estetiğini tercih edebilirler. Ayrıca, daha genç yaşlarda hiperaktif burun kasları nedeniyle aşağıya doğru kıvrılan burun ucu da bu yöntemle düzeltilir.